15 jaar Aikido leraar

LinkedIn herinnerde me er net aan dat het deze maand 15 jaar geleden is dat ik begon met het lesgeven in Aikido bij de dojo van Aikido Yuishinkai Alkmaar. De tijd vliegt als je lol hebt!

Het begon met een paar lessen per week en is uitgegroeid naar bijna dagelijkse lessen in de dojo van Aikido Yuishinkai Alkmaar, in mijn thuisdojo Rakushinkan en op andere locaties voor volwassenen, kinderen, privé lessen, Aikido en Ki workshops voor bedrijven en andere groepen, en coaching gebaseerd op Aikido en Ki principes.

En afgelopen jaar heb ik naar het volgende level gebracht met mijn bedrijf Soul Budo & Health (www.soulbudohealth.nl). Ik wil Aikido en de Aikido principes beschikbaar maken voor een breder publiek om te ondersteunen bij persoonlijke groei en te ondersteunen bij het realiseren van de beste versie van jezelf.

Ik heb heel veel geleerd gedurende deze jaren en leer nog steeds heel veel en oefen meer dan ooit om mijn Aikido en mezelf te verbeteren. Er is zo veel te ontdekken in Aikido, in mezelf en in mijn relaties met anderen. Het is een deel van mijn dagelijkse leven.

Het heeft me ook de kans geboden om nu al meer dan 10 jaar jaarlijks naar Japan te reizen om Aikido, Sotaiho, Reiki en Goshindo te oefenen met mijn leraren daar.

Ik heb veel geweldige mensen ontmoet gedurende deze jaren en ik waardeer het in het diepste van mijn hart dat ze mee hebben getraind of nog steeds in onze dojo trainen. Ook waardeer ik in het diepste van mijn hart dat de mensen om me heen me hebben gesteund in mijn beoefening.

Mijn Aikido leraar was een leerling van de grondlegger van Aikido en één van zijn beste leerlingen en geeft al veel langer les in Aikido. Dat is een grote inspiratie en voorbeeld om te volgen.

Op naar de volgende 15+ jaren!

Martijn van Hemmen
www.martijnvanhemmen.nl

——————————————-

LinkedIn just reminded me that his month it’s 15 years ago that I started teaching Aikido at the Aikido Yuishinkai Alkmaar dojo. Time flies when you’re having fun!

It started with teaching a few classes per week and over the years it turned into teaching almost daily classes in the dojo of Aikido Yuishinkai Alkmaar, in my home dojo Rakushinkan and at other locations for adults, children, private classes, Aikido and Ki workshops for companies and other groups, and coaching based on Aikido and Ki principles.

And since last year I took it to the next level with my company Soul Budo & Health (www.soulbudohealth.nl). I want to offer Aikido and the Aikido principles for a wider audience to support them in their personal growth and to help them realize the best version of themselves.

I have learned so much during those years and am still learning a lot and practising harder than ever to improve my Aikido and myself. There is so much to discover in Aikido, in myself and in my relationship with others. It’s part of my daily life.

Also it gave me the opportunity to travel to Japan annually for over 10 years now to practise Aikido, Sotaiho, Reiki and Goshindo with my teachers over there.

I’ve met many wonderful people during those years and I deeply appreciate that they all joined or still practise at our dojo. Also I deeply appreciate that the people around me supported me in my practise.

My Aikido teacher was a student of the founder of Aikido and one of his main students and has been teaching for a much longer time. That’s a great inspiration and example to follow.

Up to the next 15+ years!

Martijn van Hemmen
www.martijnvanhemmen.nl

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram