Centrum / center

Ben jij het centrum in jouw leven?

In het dagelijkse leven komt er van alles op je af, er gebeurt van alles van binnen en om je heen. Voordat je het weet ligt het centrum van je aandacht en het centrum van je lichaam buiten jezelf, buiten je lichaam.

In Aikido kunnen we voortdurend toetsen waar het centrum van de aandacht en het centrum van het lichaam is. En door deze voortdurende test en verbetering van onze houding zal er een nieuwe balans ontstaan waarbij je weer volledig in het centrum bent van jouw lichaam, in het centrum van jouw leven.

Vanuit dit stevige en solide centrum zul je gemakkelijk contact kunnen maken met de dagelijkse dingen in het leven en je volledige potentieel kunnen benutten om daar op de best mogelijke manier mee om te gaan.

Meer informatie over Aikido staat hier: https://soulbudohealth.nl/aikido-alkmaar

—————————————

Are you the center in your life?

In daily life many things come towards you, many things happens inside and around you. Before you know it, the center of your attention and the center of your body lie outside yourself, outside your body.

In Aikido we can constantly test where the center of attention and the center of the body is. And through this continuous testing and improving of our posture, a new balance will be created, which will bring you back in the center of your body, in the center of your life.

From this firm and solid center you will be able to easily connect with the daily things in life and use your full potential to deal with it in the best possible way.

For more information about Aikido go to: https://soulbudohealth.nl/aikido-alkmaar

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram