Lijden / suffering

Lijden zit hem niet in het feit maar in jouw ervaring van het feit.

Als wat er is volledig ervaren wordt is dat vreugde. Het is het leven in actie, precies zoals het zich uit in het moment. Om getuige te zijn van het leven in actie is een zegening.

Als wat er is niet precies is zoals je zou willen dat het is, of zoals het volgens jou zou moeten zijn, dan geeft dat jou lijden. Je probeert datgene wat er is te veranderen, maar het is gewoonweg wat het is op dat moment.

Boosheid is boosheid
Verdriet is verdriet
Blijfschap is blijdschap
De smaak van een ijsje is de smaak van een ijsje

Het is niet dat de smaak van het ijsje tot vreugde leidt, maar de smaak van het ijsje ervaren is in zichzelf vreugde.

Het pad van vreugde is verbonden te zijn met wat er is . . . . . . nu

 

Tijdens de Oneness avonden gaan we hier dieper op in, en gaan we vooral deze verbinding ervaren. https://soulbudohealth.nl/oneness-deeksha.

 

—————————

 

Suffering is not in the fact, but in your experience of the fact.

If what is there is fully experienced, it is joy. It is life in action, just the way it expresses itself in the moment. To witness life in action is a great blessing.

If what is there is not exactly the way you want it to be, then it causes you suffering. You try to change what is there, but it is just simply the way it is at that particular moment.

Anger is anger
Sadness is sadness
Joy is joy
The taste of an icecream is the taste of an icecream

It is not that the taste of the icecream leads to joy, but experiencing the taste of the icecream is joy in itself.

The path of joy is to be connected with what is there . . . . . . now

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram