Hoofd, hart en buik op 1 lijn / Head, heart and gut aligned

Je hoort het wel vaker he? Hoofd, hart en buik op 1 lijn hebben.

Dat is ook erg belangrijk om als een geheel met de dagelijkse dingen om te gaan en je energie volledig tot je beschikking te hebben en dus met je volle potentieel je te richten op datgene dat je wilt doen, dat je vorm wilt geven in je leven.

Wist je dat dit niet alleen een mentale, innerlijke activiteit is maar zich ook uit in je fysieke houding?

Het bovenste punt in het hoofd (jo tanden) ligt namelijk boven het middelste punt in de borst (chu tanden) en dat ligt boven het onderste punt  in de onderbuik (ge tanden of seika tanden). Zo rust het gewicht van het hoofd en de borst in de onderbuik. De onderbuik wordt ondersteunt door de benen. De beweging komt vanaf de grond en gaat zo als een golf door het lichaam omhoog.

Zorg dat dit in lijn blijft tijdens het bewegen en beweeg dus in deze comfortabele houding vanuit de benen met behoud van centrale as (Shinbashira of Seichusen).

Tijdens de Aikido lessen gaan we hier dieper op in en zul je deze houding ontdekken, en ervaren welke voordelen dit geeft. Ook zal deze structuur behouden worden in allerlei houdingen van het lichaam tijdens de bewegingen. Je gaat er aan wennen om op deze manier te gaan bewegen.

De bewegingen kosten je minder moeite en ze zullen meer ontspannen, effectiever en krachtiger zijn waardoor het gemakkelijker is om verbinding met jezelf te houden en met diegene of datgene waar je contact mee maakt.

Kom eens een proefles proberen om het zelf te ontdekken. Meer informatie staat op: https://soulbudohealth.nl/aikido-alkmaar.

 

————————————-

 

You may have heard about keeping your head, heart and gut aligned.

It’s true that it’s very important to move as a whole to handle the daily things and to have your full potential available so you can aim that at what you want to do and give form in your live.

Did you know that this is not only a mental, inner activity but it is also reflected in your physical posture?

The upper point in the head (jo tanden) is above the middle point in the chest (chu tanden) and that is above the lower point in the lower abdomen (ge tanden or seika tanden). Thus, the weight of the head and chest is resting in the lower abdomen. And the lower abdomen is supported by the legs. The movement comes from the ground and goes like a wave up through the body.

Keep this in line while moving and move in this comfortable position from the legs while maintaining central axis (Shinbashira or Seichusen).

During the Aikido classes we will go deeper into this, you will discover this posture and experience the benefits it gives. Also, this structure will be maintained in all sorts of body positions during the movements. You will get used to moving in this way.

The movements require less effort and they will be more relaxed, more effective and more powerful, making it easier to connect with yourself and to the person or object that you make contact with.

Come and try a trial lesson to discover it yourself. More information is available at: https://soulbudohealth.nl/aikido-alkmaar.

 

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram